Meny

Tabellen over viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks skalaen. Tabellen anngir kun
veiledende tider for mulig hudskade og er basert på en hudtype som er typiske for Skandinavia.
Det vil være store individuelle forskjeller blandt de ulike hudtypene.

Stasjonen måler også solstråling og viser den i %, W/m2 og i soltimer. Verdens meteorologiorganisasjon
definerer soltid som perioden den direkte solstrålingen er høyere enn 120 W/m2.

Tabellen under viser vindhastighet og vindstyrke